Kemijoki Oy:n visuaalinen yritysilme

Uusittu logo sekä koko visuaalinen ilme symboloivat vettä, voimaa ja iloa.

 

Kemijoki

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi yhtiö säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Yhtiö tuottaa noin kolmanneksen Suomen vesisähköstä kokonaiskapasiteetin ollessa yli 1,100 MW.
 

Kemijoki Oy:n visuaalinen yritysilme
Kemijoki Oy:n visuaalinen yritysilme

Haaste
Yritysilmeen päivitys omalla toimialallaan merkittävälle yritykselle, jolla on takanaan pitkä historia ja jonka operatiiviset toimintamallit ovat hiljattain uudistettu kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena oli luoda yhtiölle visuaalinen identiteetti, joka vastaisi paremmin sitä, mitä Kemijoki Oy on tänä päivänä.

Lähestymistapa
Taustatutkimus ja vanhojen yritysilmeiden käyttö lähtökohtana uuden visuaalisen identiteetin suunnittelulle sekä kiinteän yhteyden luomiselle menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille.

Lopputulos
Kemijoki Oy:n päivitetty visuaalinen yritysilme, viimeistellyt ilmeen sovellukset ja graafinen ohjeisto. Uusittu logo sekä koko visuaalinen ilme symboloivat vettä, voimaa ja iloa. Logon salamasymbolissa vesi kohtaa pyörivän turbiinin, joka muuttaa veden voiman sähköksi. Myös uudistuminen, näkemyksellisyys ja vastuullisuus ovat osa Kemijoki Oy:tä. Ja näitä asioita haluttiin korostaa uudessa, dynaamisessa ilmeessä, joka kunnioittaa myös yrityksen pitkää historiaa.

Hyöty
Yhtiön kommunikaatiota tukeva selkeä ja yhtenäinen visuaalinen ilme, joka symboloi yrityksen toimintaa ja sen arvoja. Uusi ilme tuo myös Kemijoki Oy:n nykypäivään, kunnioittaen sen historiaa ja korostaen yritykselle merkityksellisiä tekijöitä: vettä, voimaa ja iloa.