Yritysilme ja pakkauskonsepti

Tikkurilan toimintaa ja tuotteiden laatua kuvastava yritysilme uudistettiin historia ja arvot säilyttäen. Uudet värikkäät pakkaukset kuvastavat yrityksen slogania ”The Power of Colors – Värien voimaa”

 

Tikkurila Oyj

Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman kauppa- ja rakennusmaaleja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen sekä kuluttajille että ammattilaisille. Tikkurila on johtava maaliyhtiö pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa mukaan lukien Venäjä ja Ukraina.

 

Haaste
Haasteena oli suunnitella yritysilme vastaamaan liiketoimintaa ja tavoitteita säilyttäen historia ja tunnistettavuus sekä suunnitella yhdenmukainen pakkauskonsepti sekä kuluttaja-, ammattilais- että teollisuustuotteille kansainvälisille markkinoille.
 
Lähestymistapa
Asiakaslähtöinen ilme ja pakkauskonsepti, joka samalla toteuttaa sekä Tikkurila konsernin että Tikkurila maalibrändin lupaukset: “Tikkurila Inspires You to Color Your Life™” & ”The Power of Colors – Värien voimaa”.
 
Lopputulos
Vahva, tunnistettava sekä historiaa kunnioittava ilme, joka toimii sekä maalibrändin että Tikkurila-konsernin yritysilmeenä. Kaikille markkinoille ja kohderyhmille yhdenmukainen pakkauskonsepti, joka viestii Tikkurila-brändin tavoitteita ja korostaa värien voimaa.
 
Hyöty
Uudistettu ilme on moderni ja helposti lähestyttävä, joka kunnioittaa yli 150 vuoden historiaa. Uusi moderni pakkauskonsepti on inspiroiva ja informatiivinen, joka houkuttelee maalaamiseen.