Tuotteet & Konseptit

Suunnittelemme tuotteita yksittäisistä tuotteista kokonaisiin tuoteperheisiin. Teemme taustakartoituksia, analyysejä ja tuotestrategioita sekä konseptikuvauksia, fyysisiä hahmomalleja, prototyyppejä, CAD-malleja ja lopputuotteen tarkasti määrittäviä spesifikaatioita.

Referenssit

Retail & Tila

Lähtökohtanamme on suunniteltavien tilojen tavoitteiden hahmottaminen asiakkaidemme liiketoiminnassa. Hyödynnämme menetelmiä, joiden avulla rakennamme ymmärrystä toimintaympäristön, asiakkaan ja käyttäjien tarpeista. Tuloksena on skaalautuvia ja monistettavia tilakonsepteja, esimerkiksi myymäläympäristöjä, messuosastoja ja toimitilaratkaisuja.

Referenssit

Brändit & Yrityskuvat

Määritämme brändejä, rakennamme yritysidentiteettejä ja ohjeistamme asiakkaitamme niihin liittyvissä kysymyksissä. Tuloksena on yritysten visuaalisia ilmeitä ja ohjeistoja, esitteitä, pakkauksia sekä muuta yritysten viestintää tukevaa graafista materiaalia.

Referenssit

Palvelumuotoilu & Asiakaskokemus

Luomme parempia palvelukokemuksia tuomalla käyttäjänäkökulman keskeiseksi osaksi asiakkaidemme toiminta- ja ajattelumalleja. Teemme tila-, jakelutie- ja graafisia toteutuksia, joiden avulla uudet palveluratkaisumme konkretisoituvat loppukäyttäjälle. Innovaatioiden lisäksi tuloksena on merkittäviä parannuksia jo olemassa oleviin palveluihin.

Referenssit